• Image
 

Dětská hřiště - jaká by měla být?

Dětská hřiště - jaká by měla být? Proč vůbec hřiště zřizujeme? Myslíme na to, abychom vytvořili bezpečné prostředí? Mají děti možnost výběru herní náplně či využijí vlastní fantazii? Bereme v úvahu, že děti předškolního věku mají jiné schopnosti fyzické i duševní než děti větší a že herní sestavy pro ně by měly být uzpůsobeny jejich potřebám? A co postižené děti a jejich integrace?

Dětská hřiště - jaká by měla být?
Při stavbě a vybavování dětského hřiště bychom měli mít stále na paměti, proč hřiště zřizujeme. Děti se hrou učí pro život a to v nejširším smyslu slova. Cílem je vytvořit bezpečné herní prostředí pro děti, které bude rozvíjet nejen fyzické a motorické dovednosti uživatelů, ale bude i napomáhat k jejich pozitivnímu rozvoji duševnímu a sociálnímu. Děti na hřištích rozvíjí svoji fantazii a kreativitu, poznávají tu nejen různé druhy materiálů, ale také postupně srovnávají a rozeznávají obsah hry, a podvědomě i kvalitu zpracování a vzhled. Ideálně by dětské hřiště mělo být zasazeno do zeleně. To je výhodou hřišť, která jsou součástí parků, hřišť u mateřských školek, které většinou disponují zahradou, kde jsou rozmístěny herní prvky. A také privátních zahrad, které je také možné vybavit herními prvky. Děti tak přicházejí i do kontaktu s přírodou a mohou tak ještě obohatit hry o zkoumání přírodopisné. Co se týká samotných herních prvků, tak by děti měly mít možnost výběru herní náplně, na sestavách si mohou hrát samy či s kamarády, mohou se při některých hrách obsažených v zařízeních učit spolupráci a rozvíjet kontakty s druhými dětmi, mohou kreativně rozvíjet dané aktivity a vymýšlet variace daných herních funkcí. Hry mohou být velice pohybově náročné ale i klidové. Dnes by již mělo být samozřejmostí, že při návrhu prostoru dětského hřiště a výběru herních prvků bude myšleno i na děti postižené a na jejich integraci, řada sestav je konstruována tak, že umožňuje přístup a zapojení se do hry dětem rozdílných schopností fyzických i duševních. Také bychom měli brát v úvahu, že děti předškolního věku mají jiné schopnosti fyzické i duševní než děti větší a že herní sestavy pro ně by měly být uzpůsobeny jejich potřebám. Každý by měl mít možnost si na hřišti najít to, co mu v dané chvíli vyhovuje.

Zařízení pro volný čas, tedy i dětské hřiště, je obvykle kompromisem mezi tím, jak by ideální dětské hřiště mělo vypadat, a představou investora a jeho finančními možnostmi. Ať je skutečnost jakákoliv, vždy je dobré mít zpracované ideální řešení pro daný prostor. Atraktivitu hřišti dodává jeho variabilita, to, v jakém je zasazeno prostředí, kolik herních možností a pohybu nabízí. Při výběru herních prvků by také měla být zohledněn věk uživatelů, různé věkové skupiny mají odlišné nároky na obsah a dynamiku hry a i velikost prostoru. Z těchto důvodů se herních zařízení pro předškoláky liší velikostně a i obsahem her od herních sestav pro děti starší, jako je tomu např. i v nabídce firmy HAGS Praha, s.r.o. Herní sestavy pro děti od cca 6 let, protože jsou větší a vyšší, jsou konstruovány tak, že na ně děti menší samy ani nemohou vylézt, dokud nejsou fyzicky a motoricky natolik zralé, a tím i nepřichází do pro ně „nejistého a nebezpečného" prostředí. Chybou bývá, když rodiče v dobré víře vysazují své malé děti na veliké sestavy, kde jsou pak tyto děti zanechány osudu, neboť nejsou ani fyzicky ani rozumově vyzrálé natolik, aby tyto sestavy pro velké děti bez problémů zvládly. Firma HAGS Praha, s.r.o. nabízí obrovskou škálu herních prvků různých velikostí pro různé věkové kategorie dětí, které lze aplikovat jak do veřejných prostor, tak i do zahrad MŠ a ZŠ a i do zahrad soukromých. Za 31 let působení v ČR tato firma dodala již cca 1000 veřejných dětských hřišť a vybavila i zahrady soukromé.

Ráda bych tímto oslovila Vás všechny, kteří máte možnost ovlivnit budoucnost našich dětí a skrze ně i tu naši. Zamyslete se, prosím, před takovouto investicí a k její realizaci přistupujte po důkladném a zodpovědném zvážení všech možností a cílů. Pokud nemáte najednou dostatek financí na vybudování komplexního herního prostoru, lze hřiště budovat i po etapách.

 

KONTAKTY

HAGS Praha, s.r.o.
Platnéřská 9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

tel./fax: +420 251 611 317
mobil: +420 602 613 378
e-mail: hagspraha@hagspraha.cz

Katalog pro rok 2024

Berliner Katalog 2024

Katalog vybavení dětských hřišť - lanové herní prvky, dětské skluzavky, houpačky, dětská pískoviště, prolézačky, dětské domečky a sportovní hřiště od firmy Berliner a dalších