• Image
 

Dětská hřiště - proč je budovat?

Poskytnout dětem již od nejútlejšího věku bezpečné prostory pro rozvíjení jejich aktivit může mít více pozitivních dopadů, než si umíme představit.

Hřiště jako prevence obezity
Hřiště pro celkový rozvoj osobnosti
Hřiště jako prevence kriminality
Hřiště pro radost všech

Hřiště jako prevence obezity

Stalo se světovým trendem, že se lidé stěhují do velkých měst, koncentrující se ve velkých aglomeracích, kde je jen málo přirozených možností vyžití pro děti i dospělé. V naší společnosti začíná převládat sedavý způsob života, děti i dospělí se přestávají přirozeně hýbat, sedí před počítači, konzumují nezdravou stravu a pomalu tloustnou, čímž si “zadělávají“ do budoucnosti na velké problémy zdravotní a s tím spojené enormní ekonomické výdaje.

Řešení problémů souvisejících s nadváhou a obezitou stojí podle lékařů české zdravotnictví asi 30 miliard korun ročně, celou ekonomiku pak zhruba 100 miliard korun. Připravují proto Národní program pro prevenci a léčbu obezity, informovali dnes v tiskové zprávě. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) má normální hmotnost v ČR 30 procent dospělých mužů a 43 procent žen. S nadbytečnými kily se potýká i 22 procent dětí.“  (ČTK  27.11.2023)

Navíc obezita bude mít dopad i na produktivitu práce, čímž začne ohrožovat konkurenceschopnost celé ekonomiky. Proto je třeba lidskou populaci od nejútlejšího věku motivovat k pohybu, ke hře rozmanitých druhů, ke sportu, k pobytu v přírodě. Náklady na stavbu či dovybavení takovýchto veřejných prostor budou mnohem nižší než zdravotní péče, která bude věnována onemocněním v důsledku obezity. Je známo, že prevence stojí mnohem méně než odstraňování následků.  A jako jedno z preventivních opatření proti obezitě by mohlo být vnímáno dětské hřiště, sportoviště, parky a veřejné prostory.

Hřiště pro celkový rozvoj osobnosti

Ve Švédsku je všeobecně uznávaným fakt, že děti se lépe učí a vstřebávají učivo, pokud se o přestávkách a odpoledne pohybují, a proto je jim pohyb umožňován v maximální možné míře, tedy i o přestávkách ve škole. Děti se hrou učí pro život, hra je rozvíjí fyzicky, motoricky, psychologicky, intelektuálně i sociálně. Dětské hřiště má pro zdravý a všestranný rozvoj dítěte nesmírný a neodmyslitelný význam, to bychom si stále měli uvědomovat. Hřiště nabízí dětem hru a pohyb v blízkosti bydliště, mohou se tam vyžít kdykoliv během svého volného času a také i během školní docházky. Pokud si na pohyb venku zvyknou děti již odmala, většinou jim zájem o sport vydrží do dospělého věku. Poté jim jako dospělým přijde přirozené cvičení například na sportovním hřišti.

Hřiště jako prevence kriminality

V dětství se člověk dostává na řadu křižovatek, které ve vetší či menší míře předurčí lidské kvality v dospělém věku. Nabízejí se různé alternativní cesty z takové křižovatky. Pro značnou část dětí je zde stále alternativa „žádné hřiště, žádná možnost aktivního vyžití“ Je to cesta k nudě, od ní pak ke sdružování do part, vandalství, šikaně, izolaci od společnosti a k drogám. Hřiště proto může působit jako přímý nástroj prevence kriminality.  Mají-li děti a mládež smysluplný prostor pro trávení svého volného času, bude-li tento prostor dosti atraktivní, vyberou si jej a budou zde trávit kreativně a aktivně svůj volný čas.

Hřiště pro radost všech

V nepolední řadě je dětské hřiště zdrojem čisté a upřímné radosti, radosti ze hry, z objevování, z tvoření, ze zdokonalování se, z kamarádů, z pohybu. Radostné a spokojené dětí působí pozitivně na své nejbližší. Velice důležitým faktorem je i zapojení se rodičů do hry na hřišti, upevňují se tím rodinné vztahy.

Jak je tedy patrné, dostatek dětských hřišť a bezpečných venkovních prostor pro děti může mít dalekosáhlé důsledky na rozvoj a směřování naší společnosti. Záleží pouze na nás, jak se budeme nejmladším generacím věnovat, rozvíjet jejich kreativitu a jestli jim dokážeme poskytnout dostatek bezpečných prostor, kde mohou být přirození a aktivní.

Některé z našich realizací dětských hřišť můžete zhlédnout zde.

  

KONTAKTY

HAGS Praha, s.r.o.
Platnéřská 9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

tel./fax: +420 251 611 317
mobil: +420 602 613 378
e-mail: hagspraha@hagspraha.cz

Katalog pro rok 2024

Berliner Katalog 2024

Katalog vybavení dětských hřišť - lanové herní prvky, dětské skluzavky, houpačky, dětská pískoviště, prolézačky, dětské domečky a sportovní hřiště od firmy Berliner a dalších